Đề nghị cách xếp đặt cho Trang Khóa 6 KSCCĐC

 

Sau gần 2 năm nghiên cứu và thử nghiệm, Trực đề nghị cách xếp đặt như sau cho Trang Khóa 6 KSCCĐC. Trang này có tính cách bán công. Những mục mà các bạn thấy là những mục công cộng. Những mục dành riêng chỉ hội viên sau khi sign-in mới vô được. Ngoài ra Trực muốn các hội viên sau khi sign-in vô, không phải chỉ xem tin tức, hình ảnh, vv… mà còn hoạt động như mở hộp email đọc hay viết email, đàm luận, chat và có thể để (post) bất cứ tài liệu gì trên website mà không qua webmaster. Sau đây là sơ đồ Trang Khóa 6:

 

Trang Chính

Tin Tức

Nối Tiếp

Thơ và Nhạc

Phần Nội Bộ
Tin Nội Bộ

Hình Ảnh

Lưu Bút

Văn Nghệ

Diễn Đàn

Chat

Hộp Thư

Thư Viện

Hình Ảnh Gia Đình

Hình Ảnh Gia Đình

 

Bố cục những mục công cộng thì các bạn đã thấy. Những mục này phần đầu là header, menu chính được xếp theo chiều đứng và  hàng ngang ở cuối trang, phần chi tiết (body) nằm phía tay phải như sau:

 

                      

Header

Menu

Chính

                                                     Menu Chính

                                                      Body

  

 

Những mục riêng sẽ được sắp xếp như sau

                    

Header

Menu Phụ

Menu Chính

                                                      Body

 

Bạn click vào đây để xem mẫu cho mục riêng của khóa như trình bầy ở trên.

 

Muốn vô mục riêng phần Nội Bộ (mục riêng chính), hội viên phải sign-in. Những mục riêng đều được nối với (link) với trang chính của khóa 6. Do đó bất cứ lúc nào và ở mục riêng nào, bạn cũng có thể trở lại trang chính của khóa. Ngoài những mục trên có thể có thêm mục Việt Ngữ hay những mục riêng mà trong tương lai chúng ta thấy cần bỏ thêm vô.

 

Trong giai đọan thử này, khoảng 3 tháng, Trực chưa để password gate để vô những mục riêng. Nhưng Trực sẽ dấu (hide) cách vô, người ngoài không thấy, và chỉ các bạn thấy thôi, giống như Trực chỉ các bạn chỗ Trực dấu chìa khóa mở cửa vô mục riêng.

 

Sau khi chúng mình thỏa mãn cách sắp xếp, Trực sẽ setup tên/password cho các bạn dễ nhớ. Mỗi người có một password riêng, nhưng bố cục giống như nhau. Giống như email, phần đầu khác, phần sau giống nhau: username@k6kscc.org.  Trực cũng cố gắng setup thế nào sau đó các bạn có thể tự đổi password.

 

Trực trình bầy sơ lược ở đây. Các bạn không có thể hình dung hết được chi tiết. Phải để khi Trực hoàn thành và sau một thời gian các bạn dùng, chúng ta mới thấy nhừng trở ngại. Nhưng với sự cố gắng và chung sức, Trực tin rằng trong tương lai chúng mình sẽ có một trang khóa tốt và hữu hiệu, chúng mình thích lui tới hàng ngày để sinh hoạt.

 

Trung Trực
Austin, TX ngày 26 tháng 12 năm 2004