Hộp Email

Các bạn thân mến,

Một trong cái trở ngại để thông tin và liên lạc giữa chúng ta là gửi email tiếng Việt bỏ dấu. Nhiều lần tôi viết email tiếng Việt bỏ dấu gửi đi, đa số các bạn đọc không được. Những hộp email đó ở Yahoo, Hotmail, vv..  Tuần trước tôi có lập 29 hộp email cho các bạn ở trang khóa 6 (@k6kscc.org), nhưng cũng gặp trở ngại không đọc được tiếng Việt bỏ dấu.

Hôm nay tôi tìm được một site (Netscape) cho hộp email, tới 250 MB, và có thể viết tiếng Việt bỏ dấu cũng như xem email tiếng Việt bỏ dấu được. Ngoài điểm lợi đặc biệt trên nó còn những lợi điểm sau:
1- Nó nằm ngay trên browser bằng icon, nên login dễ dàng
2- Browser Netscape 7.2 có Pop-Ups Blocks nên giúp bạn khỏi bị phiền toái vì pop-up windows
3- Hộp email khá lớn, 250 MB
4- Đây là online email nên bạn không cần software nào trên máy bạn xử dụng. Nếu có Netscape browser trong máy bạn đang xử dụng càng tốt, bằng không bạn dùng MS IE cũng xong

Trong những ngày tới Trực sẽ tìm những lợi điểm khác để thông báo cho các bạn sau.

Vậy trong gia đọan đầu, bạn nào muốn thử, xin cho Trực biết để Trực xin hộp email cho và cùng thử với Trực bằng cách email tiếng Việt bỏ dấu qua lại. Trực cũng thông báo cho các bạn là ngày hôm qua Trực bỏ Unikey vào mục Việt Ngữ. Do đó bạn không cần có Unikey trong máy bạn dùng, thí dụ như trong sở làm. Các bạn chỉ cần click chữ Unikey và program này sẽ chạy trên máy bạn đang dùng. Sau khi dùng xong, bạn chỉ cần exit program này.

Trực xin nhắc lại, bạn nào muốn có hộp email mới trên Netscape (@netscape.net), xin email cho Trực ngay. Sau khi xin xong Trực sẽ thông báo tên và password lại để các bạn dùng.

Chúc các bạn sức khoẻ dồi dào và thu hoạch được nhiều thắng lợi trong năm mới 2005.

Trung Trực
Austin, TX ngày 4 tháng 1 năm 2005