Kinh nghiệm về dùng hộp thư điện tử Walla Email

Các bạn thân mến,

Bạn LC Minh hỏi tôi làm sao gom những địa chỉ trong hộp thư thành từng nhóm để khi mình bấm tên nhóm một cái là xong, thay vì phải chọn từng địa chỉ một.

Mỗi một dịch vụ cho hộp thư điện tử, Hotmail, Yahoo, Walla, Novel, tổ chức và phối trí chương trình cách khác nhau, không có cái nào hoàn toàn giống cái nào. Tôi xin hộp thư Walla cho cá nhân tôi khoảng 4 tháng nay, nhưng ít khi dùng, nên cũng không rành hộp thư ở Walla lắm. Tôi có hộp thư ở Yahoo khoảng 14 năm nay, nhưng do tính làm biếng, khi cần thì tìm hiểu, bằng không thì chỉ làm vài chuyện thông thường như mở xem thư, trả lời thư, vv.. Vậy đây cũng là dịp chúng ta nên nghĩ lại: chúng ta nên dùng nhiều hơn, trao đổi những kinh nghiệm với nhau.

Sau đây là kinh nghiệm của Trực về lập từng nhóm trong sổ địa chỉ.

Hộp thư ở Walla tổ chức thật đơn giản và không có cẩm nang hay phần giúp đỡ (help). Sau khi bạn sign-in vô, chúng ta sẽ thấy một windows như sau:

Các bạn sẽ thấy có 2 tabs: mailcontact và chúng ta sẽ thấy bạn Đức Hồ (tên ở góc trên phía tay phải và icon sign out) đang dùng tab mail. Tab nào đang dùng (active) sẽ nằm trên. Hàng trên của tab này là những mệnh lệnh: compose, move, delete, show. Dưới đó là hai cột (columns). Cột phía tay phải là tên những thư gửi đến (inbox). Trong thí dụ này bạn Đức Hồ chưa có email nào gửi đến, cột còn trống. Cột phía tay trái là tên những hộc (directories) như inbox, spam, sent items, drafttrash. Nằm dưới của cột này là 2 menu: Manage FoldersOptions. Manage Folders giúp bạn lập thêm folder cá nhân mới cho bạn ngoài những system folders chính ghi ở trên. Khi bạn click Options thì bạn sẽ có một windows sau mở ra:

Bạn sẽ thấy 3 options: Edit Signature, Edit AccountSign-Out. Edit Signature giúp bạn trình bầy phần cuối thư một lần và sau đó sẽ tự động ghi trên mỗi email mà bạn gửi đi. Bạn Nhuận dùng hình cảnh cái cầu bắc qua hai ngọn núi trong Caltran Email. Đôi khi người ta ghi chức phận và số điện thoai. Chúng ta có thể coi như triện hay dấu ấn (seal) riêng của bạn. Cái mà chúng ta đáng để ý hơn là Edit Account giúp bạn thay đổi Password. Khi bạn click chữ Edit Account, windows phía tay phải hiện ra:

Khi xin hộp thư Walla cho các bạn, tôi dùng chung một password cho các bạn và tôi dễ nhớ. Nhưng sau khi sign-in lần đầu, các bạn nên thay đổi ngay cho bảo mật (security). Trường hợp của bạn LC Minh, hình như có kẻ nào đọc biết được PW và vô đó phá họai bằng cách thay đổi PW và các chi tiết khác. Tôi không phải là administrator của Walla nên không có cách nào hơn bằng cách xin cho bạn LC Minh một hộp email khác, sau vài lần reset PW không thành. Nhưng sau đó các bạn nhớ click "Submit Changes". Nếu công việc thành công, bạn sẽ được messages. Nhưng theo kinh nghiệm của Trực, bạn sign-out và sign-in trở lại xem kết quả có tốt không.

Tab Contact mà vài dịch vụ khác gọi là Address giúp các bạn giũ những địa chỉ email thường dùng và phân chia thành từng nhóm. Sau đây là hình windows của tab này:

Bạn sẽ thấy hàng trên của tab này là 3 mệnh lện: create contact, add to groupdelete. Cột dưới phía tay phải là tất cả tên địa chỉ email ở trong group All. Cột dưới tay trái là tên các groups của hộp thư emails của tôi nằm dưới đề mục groups: All, k6ksccwalla. Hàng phía dưới của cột phía tay trái là mệnh lệnh create group.

Bạn dùng mệnh lệnh create contact để ghi từng địa chỉ email mà bạn muốn giữ. Sau khi điền chi tiết vào mẫu, bạn phải click mệnh lệnh "Save" và địa chỉ email mới sẽ giữ lại trong group All. Nếu bạn muốn thêm địa chỉ nào vào trong group đã có sẵn của bạn, thì trước tiên bạn phải checkmark (như hình sau) tên địa chỉ emails đó và sau đó bạn click và giữ chữ "add to group" và di chuyển mouse đến tên group mà bạn muốn bỏ thêm.

Nếu bạn muốn xóa bỏ địa chỉ email nào, trước tiên bạn checkmark địa chỉ đó và sau đó click chữ delete. Bạn dùng mệnh lệnh create a group  để lập những địa chỉ emails thành từng nhóm. Sau khi click chữ "create group", windows bên dưới đây hiện ra

 

Trước hết bạn phải checkmark tất cả những địa chỉ mà bạn muốn bỏ trong group mới. Sau đó bạn điền tên group mà bạn muốn vào khung trống dưới đề mục "Group name:". Cuối cùng bạn click button "Create. Trường hợp bạn đổi ý không muốn lập nhóm mới khác thì bạn click chữ "cancel"

Riêng Trực, Trực lập nhóm walla để gom những địa chỉ emails của các bạn có hộp thư ở Walla va nhóm k6kscc những địa chỉ emails (ngoài Walla) của các bạn khóa 6 KSCC mà Trực có.

 

Hy vọng kinh nghiệm này sẽ giúp các bạn trong lúc ban đầu xử dụng Walla Email. Trực xin các bạn khác chia sẻ kinh nghiệm. Trường hợp bạn nào không muốn ghi riêng kinh nghiệm để gửi đi, thì xin emails kinh nghiệm về Trực, Trực sẽ làm một bản đúc kết.

Trung Trực
Austin, TX ngày 16 tháng 1 năm 2005