Tin về trang khóa 6 mới

  Các bạn thân mến,

Kể từ ngày bạn Các lập trang khóa 6 cũng trên 5 năm rồi, trang khóa đã thay đổi bộ mặt vài lần. Những lần trước vì nhờ đất miễn phí ở Geocities hay MSN nên chỗ bị giới hạn và phiền hà vì quảng cáo. Ngoài ra nếu trang không ai viếng thăm thì sẽ bị đóng. Vì lẽ đó và tính về lâu về dài, chúng ta phải tốn kém thuê chỗ (space), thuê tên miền riêng (domain). Đã hai lần Trực tham khảo ý kiến các bạn về giá cả và tên miền, nhưng chỉ có khoảng không quá 4 bạn hồi âm. Sau hơn gần 3 năm tập làm website, tìm những cái hay của các trang khác và nghiên cứu các công ty dịch vụ cho internet (webhostings), Trực cảm thấy mạnh dạn đảm nhận trách nhiệm làm trang khóa 6.

Sau đây là những điểm chính của trang khóa 6 tương lai:

1) Tên khóa (domain name) sẽ là k6kscc.org (Trực thêm hai chữ ks để tránh nhầm lẫn với cán sự)

2) Giá cả sẽ là $5 Mỹ kim/mỗi tháng. Package gồm có 5000MB space, 110GB Monthly Bandwidth Tranfer, tiền thuê domain và đầy đủ (support) những features cần thiết ngoài HTML

3) Để lôi cuốn các bạn tham gia và khách viếng thăm, trang khóa 6 phải dễ xử dụng,  có bộ mặt đẹp, có nội dung hấp dẫn. Tuy nhiên phải có vài phần riêng tư cho hội viên khóa 6. Tôi sẽ lập password cho các bạn. Các bạn mỗi người có ít nhất 1 hộp email ở domain này. Thí dụ như truc@k6kscc.org hay ducho@k6kscc.org

4) Trong khoảng 2 năm gần đây, nhừng trang họat động mạnh đều có mục Diễn Đàn (Forum) ngoài mục Chat. Do đó trang khóa 6 muốn tăng trưởng cần phải có 2 mục này.

5) Ngoài những tác phẩm của các bạn hội viên, Trực bỏ thêm những tác phẩm danh tiếng trong mục Thơ và Nhạc

6) Về mục Hình Ảnh, những hình sẽ được sắp xếp theo từng album trong space của webhosting hay directory của PC. Do đó sau này dễ bảo trì (maintenance) hay giao lại cho bạn khác đảm nhiệm việc này

 7) Với 5000MB space, gấp 20 lần hiên nay trang khóa 6 dùng, các bạn thao hồ bỏ những tác phẩm mà các bạn sáng tác hay những hình ảnh cũ mà các bạn sưu tập được. Cái mà Trực lo là các bạn không tích cực tham gia. Với Forum, các bạn có thể post những gì các bạn muốn, không phải qua webmaster như trước.

8) Những tin tức mà các bạn post trong mục Forum hay trong mục Tin Tức sẽ được giữ lại hàng tháng thành một file để bất cứ lúc nào các bạn cũng có thể đọc lại. Trực sẽ cố gắng làm người thu tiền niên liễm, sẽ nhắc bạn nào vì bận bịu mà quên và sẽ bá cáo chi thu lâu nhất là từng tam cá nguyệt. Trực đề nghị là kể từ nay các bạn đóng $50 Mỹ kim cho niêm liễm.

9) Trực sẽ thảo một nội quy dùng tiền niên liễm và xin ý kiến của các bạn. Điểm chính là phải dùng tiền này cho công bằng, hội viên nào cũng được cư xử đồng đều.

Cuối cùng Trực yêu cầu các bạn ngoài việc đóng góp niên liễm, xin tham gia tùy theo khả năng để hoàn chỉnh trang khóa 6 KSCCĐC cho tốt đẹp và thông dụng, một cây cầu bê tông cốt sắt vững chắc nối chung ta lại gần nhau và chặt chẽ hơn.

Trần Trung Trực
Austin, TX ngày 9 tháng 12 năm 2004