Cách xử dụng Walla Email qua MS IE

Sau khi bạn click chữ "Walla Email" trong Trang Chính của Khóa 6 KSCCĐC, một windows hình dưới đây sẽ mở ra:

Bạn điền tên email của bạn và password của bạn vào trong hai khung User Name và Password, rồi bạn click button "Sign In", windows sau đây sẽ hiện ra:

Bạn sẽ thấy tên của bạn nằm phía trên góc phải, kế đến là icon sign out và bạn click icon này khi bạn làm xong việc đọc email và viết email. Dòng kế tiếp là hai tabs mail và contacts. Tab mail dùng để đọc và viết email. Tab contacts (vài hộp email khác gọi là address) để giữ những địa chỉ mà bạn muốn giữ. Bạn có thể để địa chỉ thành từng nhóm (groups), như tôi gọi những địa chỉ các bạn khoá 6 là nhóm k6kscc. Dòng kế tiếp là compose, move, delete và show dùng để viết email, đọc email, xóa email, hay di chuyển sang folder khác. Cuối cột đầu tiên (góc dưới bên trái) của hình trên là Options. Khi bạn click chữ Options này thì windows sau sẽ hiện ra:

Bạn có 3 options: Edit Signature, Edit Account và Sign-Out. Edit Signature dùng để bạn setup signature của bạn sẽ để ở cuối email.

Option Edit Account giúp bạn update những chi tiết về email account của bạn, đặc biệt nó giúp bạn đổi password. Sau đây là windows của option đó:

Và cuối cùng là windows khi bạn click chữ compose để viết email gửi đi:

Một hàng icons nằm trên khung để bạn viết email là những icons thông dụng. Trực thích nhất hai icons ở hai đầu trái và phải. Icon Stationery giúp bạn bỏ header hay background cho email. Icon Smileys có tất cả 12 hình sống động (animate) của khuôn mặt. Trước khi bạn click chữ Send để gửi email đi, bạn nhớ chọn Universal (Unicode UTF-8) và check mark bên cạnh dòng "Save a copy in your Sent items folder" ở mục Options, bên cạnh "cancel". Trước khi viết email, nếu bạn chưa chạy Unikey thì bạn vô Trang Việt Ngữ (mục riêng) click Unikey để chạy program này.

Trực chưa có thời giờ thử hết những options. Phần này đành cho bạn. Làm hoài sẽ nhuyễn bạn ạ và khi bạn giỏi rồi, bạn phải ghi lại để chỉ lại cho các bạn khác. Chúng ta cùng học hỏi và hy vọng một ngày sẽ trở thành expert !

Trung Trực
Austin, TX ngày 5 tháng 1 năm 2005