Austin Texas

Anh hẹn đến, tại sao không đến.

Uống Heineken, giận bạn đếm từng lon.
Sông hồ cây cối nước non
Trong tầng mây, máy bay lượn con sóng
In bóng mây hồng đèn đêm nháy
Nghĩ tuổi ấu thơ,quên đời: ngáy ngáy
Texas đấy,mau mau gặp bạn
Ép mình xuyên đám đông,lạng đi tìm.
Xuống terminal thấy Trực Đức: rộn tìm
Anh em im-lìm vác vali.
Sánh vai vui cười cùng đi.
Trùng phùng tam thập niên xa cách !
Bê, Ngoạn, Thọ, Mỹ-Linh, Thời Đức Quách,
Cùng chị Thuận, chị Bê chờ đợi lâu trách:
Thạch mau mau về nhậu.

 

Trần Lâm Thạch tự Trần Minh Đạo 
Texas 6/20/03