Điếu Văn Khóc Mẹ

Thân mẫu qui Tiên tại Nha Trang, Việt Nam
Ngày Mồng Hai tháng Năm năm Bính Dần


 

 

  Mạ ơi Mạ ! thế là hết:
Thiên thu vĩnh biệt !
Nỗi đau buồn thương tiếc thuở nào nguôi !...
Ngỡ không sao:
- Tận phương xa con cháu vẫn tươi cười
Ngờ đâu được:
- Nơi quê nhà, Mạ đã ra người thiên cổ !
Đời hư ảo, Ba về nơi Cát Bụi
Cõi phù du, Mạ tìm chốn Hư Vô
Nha Trang quê hương,
Chôn chặt đôi nấm mồ.
Vọng tiếng sóng, tiếc nuối thương:
Cháu con nơi hải ngọai !...

Giờ đây Mạ đi rồi !
Chúng con đành ở lại,
Mắt lệ nhoà
Sầu tím nhum tâm cang.
Cầu nguyện sao ở chốn tận Suối Vàng:
Hồn Mạ sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Tức tối thay !
Bởi vận Nước
Cuộc đời trôi dạt
Biết bao giờ trở lại chốn quê xưa.
Ngồi lắng nghe kinh mõ tiếng chuông chùa
Nơi Mạ sống qua những ngày bóng xế.

Đời khổ ải, âu chăng là thế !
Lúc sanh tiền Mạ thường nói con nghe:
"Sanh là ký
mà tử là quy,
Khi tao chết, tụi mi đừng khóc"
Nhưng hỡi ôi !
Tử biệt - sanh ly tạo nên tang tóc.
Cháu nội khóc bà,
Dâu con khóc mẹ,
Nước mắt cứ tuôn rơi !
Văn điếu tiếc thương: chấn động Cửu Phẩm Tầng Trời,
Kinh mõ cầu siêu, tiếp dẫn Hương Linh Tĩnh Độ.

Quỳ trước Phật Đài,
Con đây giác ngộ:
Suối Cam Lộ xin rửa sạch bụi Trần Ai.
Tay nâng ảnh Mạ,
Như ôm lấy tấm hình hài !
Thầm khấn lỗi:
Con đây bất hiếu !...

Nam mô cầu sám hối Bồ Tát
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát
Ma Ha Tát Bà Ha

Hồn linh thiêng, xin Ba chứng giám,
Hiển linh về dẫn Mạ con đi.
Nam mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Và đây: Kinh Bát Nhã Ba La Mật
Chúng con cầu Mạ chớ xót xa
Diệt khổ não dù ở cõi Ta Bà
Mong Mạ theo Ba về cõi Phật
Nam mô Thập Phương Chư Phật Hiển Linh độ trì


Con của Mạ
Trần Lâm Thạch tự Trần Minh Đạo