Đời 1

Đời c'est la vie
Đừng phiền não làm chi
Giòng đời trôi chảy mãi
Chớ vội khép đôi mí

Tình c'est l'amour
Xin đừng quá chanh chua
Mộng tình thường tan vỡ
Chẳng cần phải phân bua

Tiền c'est l'argent
Đừng để đói nhăn răng
Tiền bạc là phi nghĩa
Thủ phận là chắc ăn

OK là très bon
Hỡi người chớ quá ngông
Hễ OK là được
Đừng xách đít chạy rông

Moa chính là Toa
Soi gương Moa thấy Toa
Toa cười Moa thấy méo
Dù méo Toa là Moa

 

Đời 2

Đời c'est la vie
Đừng rên rỉ làm chi
Cuộc đời là vôi bạc
Lẽ nào mãi thế ni

Tình c'est l'amour
Thấy gái cứ tới cua
Tình duyên thật thú vị
Lắm tì cũng khó mua

Tiền c'est l'argent
Có nhiều cứ xài hăng
Đồng tiền là rắn độc
Chớ ti mi tăng măng

OK là say yes
Hễ gặp ai ta ghét
Nói lái là KO (Knock Out)
Để họ hết nói phét

Toa phải chăng là Moa
Toa ngủ Moa co ro
Moa buồn Toa tiu nghỉu
Toa ngại Moa thấy lo

Trần Lâm Thạch tự Trần Minh Đạo

 

  Đời 3

Đời c'est la vie
Từ nước Việt ra đi
Dù chẳng ăn trăn quấn
Ta vẫn cười hi hi

Tình c'est l'amour
Là một cuộc chạy đua
Hai người cùng tới đích
Mới khỏi bị hơn thua

Tiền c'est l'argent
Không tiền chớ lăng xăng
Dù tiền là huyết mạch
Chẳng sợ phải thiếu ăn

OK là all right
Bất cứ khi gặp ai
Nụ cười tạo tình cảm
Dù ghét muốn bạt tai

Toa không thể là Moa
Moa ngại Toa ba hoa
Moa phè Toa suy nghĩ
Moa giận Toa bỏ qua

 

Đời 4

Đời c'est la vie
Đã có ngày ra đi
Phải có ngày trở lại
Chớ lo nghĩ làm chi

Tình c'est l'amour
Yêu nhau tới già nua
Hôn nhân không kịp đến
Đành tim bị te tua

Tiền c'est l'argent
Sống phải biết làm ăn
Dư tiền cần biết xài
Vóc người là tóc răng

Oui oui là OK
Bất cứ ai đáng chê
Dù đúng hay bị kê
Gật đầu "I don't care"

Đúng rồi Toa là Moa
Toa lạnh Moa co ro
Moa lùn Toa cụt ngủn
Toa ốm Moa gầy còm

Trần Lâm Thạch tự Trần Minh Đạo