Thời cắp sách

Ôi êm ái là thời gian cắp sách
Ôi vui tươi là lúc hãy còn thơ,
Ðời đẹp đẽ như trong một giấc mơ,
Và thắm đượm như một mùa xuân mới.

Cũng có lúc hồn nhẹ nhàng phơi phới,
Cũng đôi khi nặng chĩu bởi lo âu,
Nhưng một khi bài đã thuộc làu làu,
Lo lắng biến nhường phần cho vui vẻ.

Rồi những phút đời vô cùng đẹp đẽ,
Hưởng tình trong của bạn hữu thân yêu,
Những chuyện vui rồi những chuyện vui theo,
Cứ mau chóng chạy qua cùng ngày tháng.

Những tình cảm nơi học đường sáng lạng,
Quên làm sao nơi dĩ vãng xa xôi,
Vì đó là kỷ niệm của một thời,
Thời cắp sách, thời vô ngần trong sạch.

Tác giả Lâm Ngọc Sĩ

Lê Ngọc Phượng nhớ và viết lại
Trần Trung Trực ghi và trình bầy

   
         
         
Xin bấm vào control dưới đây để nghe
bản nhạc Bên Nhau Ngày Vui do Ngọc Lan trình bầy