TRĂNG KHUYA

Vầng trăng muộn bên trời như thấm mệt,
Cuộc hành trình vật vã với mây đen,
Trong tĩnh lặng chợt thấy mình đã khuyết
Giữa trời khuya lồng lộng dáng trăng thuyền.