Những phần mềm Việt thông dụng để viết chữ Việt:
bullet Viết Chữ Việt  Program giúp viết chữ Việt bỏ dấu dưới dạng HTML hay TXT mà không cần Việt key
bullet VietUni   Program nhận dạng gõ và hoán chuyển, sửa chữa dấu, etc. nhưng cần cut và paste từ file này sang file khác
bullet Việt Thư  Program giúp viết thư chữ Việt, bất tiện là không giữ thư gửi đi,. nhưng bạn có thể chữa bằng cách gủi bản copy cho bạn
bullet Viet Email  Gửi Email chữ Việt không cần Vietkey, nếu muốn giữ bản gửi đi thì ghi địa chỉ người gửi ở khung cc hay bcc
bullet Unikey  Program giúp bỏ dấu tiếng Việt qua 4 kiểu gõ TELEX, VNI, VIQR và VIQR*
Download phần mềm để viết chữ Việt
bullet Unikey  do Phạm Kim Long lập trình (miễn phí)
bullet VPSKey  do Hội Chuyên Gia Việt Nam (VPS) lập trình (miễn phí)
Tài liệu chỉ dẫn viết và đọc chữ Việt bỏ dấu:
bullet Setup để đọc Email tiếng Việt bỏ dấu
bullet Sử dụng VietKey để viết tiếng Việt  phần mềm này do Vietkey.net ở Việt Nam lập trình và phải trả lệ phí mới dùng được
bullet Hướng dẫn dùng Unikey
bullet VPS Help File  Hướng dẫn dùng VPSKey