Hình Đám Cưới Con Trai Trưởng Của Bạn Thạch
cậu Minh Nguyên với cô Khánh Vy

.

Hàng đứng ông bà sui, cô dâu chú rể và vợ chồng Thạch. Hàng ngồi bạn Bốn, Đạt, Nguyên và Phượng

Trở về Trang Hình Ảnh