Họp mặt đầu năm Kỷ Sửu 2009 AHCC miền bắc California
Ngày 31-1-2009 tại San Jose, California

.

 

Trở về trang Hình Ảnh