Họp mặt đầu năm Ất Dậu 2005 của bốn bạn miền bắc California
Ngày 13-2-2005 tại nhà bạn Định ở Modesto, CA

.

Từ trái bạn Thọ, vợ chồng bạn Bê, bạn Định và vợ chồng bạn Bảo

Trở về trang Hình Ảnh