Họp Khóa ngày 25-6-2006 tại điền trang Lộc Xuân, Việt Nam

.

Xe vừa tới. Từ trái vợ Nhân, bạn Vân, bạn Sơn (bị bạn Bốn che), bạn Bốn, Minh, vợ Trực, vợ Út, vợ Vân, vơ Sơn, bạn Nhân, bạn Phượng và vơ chồng Huấn

Trở về trang Hình Ảnh