Họp mặt khóa năm 2002 tại Sài Gòn
Có dự tham dự của bạn Nhuận từ Mỹ về gồm có Bốn, Huấn, LC Minh, Nhận, Phượng, Sơn, Thân và Vân
.

Trở lại trang Hình Ảnh