Họp khóa ngày 26 tháng 6 năm 2004 tại San Jose, CA
tại nhà bạn Bảo gồm có Bảo, Bê, Định, Thọ và Trực
.

Hai ch Bê và Bo đang xem li và bàn lun v hai cái bánh mà hai ch làm, mt hình cây đàn và mt hình bông hoa. Rt tiếc cho các bn khác không có dp gp mt năm nay vì đồ ăn ngon và đẹp.

Trở lại trang Hình Ảnh