Họp mặt với thân hừu tại Montreal ngày 17 tháng 6 năm 2010

.

Trở về trang Hình Ảnh