Lòng Mẹ
Nhạc sĩ Y Vân sáng tác, Ca sĩ Hương Lan trình bầy