Áng Mây Buồn
     Minh Vy sáng tác
       Cẩm Ly trình bầy

Tình đôi ta nay đổi thay còn giây phút để bỡ ngỡ
Nói chi câu biệt ly.. em với anh
Người ra đi sao đành quên ngày bên tôi bao mộng mơ
Chút hương hoa tàn phai tôi với ngườiKhi xưa nhìn mây tôi với anh cùng thề nguyền
Không như làn mây buồn lãng quên
Khi xưa cùng tôi anh ước mơ nhiều thật nhiều
Nhưng sao giờ đây người đổi thay?Khóc cho nỗi đau này, khóc cho hết đi em
Khóc cho mối duyên đầu vì ngày mai đường ai nấy đi
Ở nơi cuối chân trời có những cánh chim về
Báo tin với em rằng từ phương xa người đang ấm êmCó những áng mây buồn sẽ theo mãi bên em
Đến nơi cuối chân trời vì tình em nào đâu đổi thay
Sẽ tan biến nơi nào hỡi nhưng áng mây buồn
Gởi câu chúc yên lành về phương xa tình anh có hay?!
Tình đôi ta nay đổi thay còn giây phút để bỡ ngỡ
Nói chi câu biệt ly.. em với anh
Người ra đi sao đành quên ngày bên tôi bao mộng mơ
Chút hương hoa tàn phai tôi với ngườiKhi xưa nhìn mây tôi với anh cùng thề nguyền
Không như làn mây buồn lãng quên
Khi xưa cùng tôi anh ước mơ nhiều thật nhiều
Nhưng sao giờ đây người đổi thay?Khóc cho nỗi đau này, khóc cho hết đi em
Khóc cho mối duyên đầu vì ngày mai đường ai nấy đi
Ở nơi cuối chân trời có những cánh chim về
Báo tin với em rằng từ phương xa người đang ấm êmCó những áng mây buồn sẽ theo mãi bên em
Đến nơi cuối chân trời vì tình em nào đâu đổi thay
Sẽ tan biến nơi nào hỡi nhưng áng mây buồn
Gởi câu chúc yên lành về phương xa tình anh có hay ?!