Đời ca hát ngày tháng cho người mua vui.
Đời son phấn làm mất bao ngày thơ ngây.
Cùng bên ánh mầu sắc lạc lõng trong tiếng đàn hát đêm khuya.
Rồi bao nếp nhăn về với tháng năm đời lãng quên rồi.

Buồn trong tiếng nhạc lắng cho đời mê say.
Cười trong ánh đèn sáng cho người mua vui.
Rồi khi ánh đèn tắt lặng lẽ cô đơn.
Chìm theo bóng đêm, người ta lãng quên bẽ bàng.Đời ca hát ngày tháng cho người mua vui.
Đời son phấn làm mất bao ngày thơ ngây.
Cùng bên ánh mầu sắc lạc lõng trong tiếng đàn hát đêm khuya.
Rồi bao nếp nhăn về với tháng năm đời lãng quên rồi.

Buồn trong tiếng nhạc lắng cho đời mê say.
Cười trong ánh đèn sáng cho người mua vui.
Rồi khi ánh đèn tắt lặng lẽ cô đơn.
Chìm theo bóng đêm, người ta lãng quên bẽ bàng.


Nghe lại qua giọng ca của Lê Phong