Áo Dài Trắng À Ơi
Sáng tác và trình bầy: Thủy Tiên