Áo Tứ Thân
Sáng tác: Hữu Xuân, Thái Thăng Long - Trình bầy: Ái VânMấy trăm năm quan họ
í.. ì .. i ... áo... áo tứ thân
Ối a... bên đình
Xe duyên cha mẹ nơi sườn đồi... chín mùa sim

Qua sông câu em hát
í í i.... à mùa xuân cũng về theo
Mắt dạo câu lưu luyến
í ì ì nón quai thao, dáng ngự chiều...

Anh xin làm quan họ
ự là hát ....... đôi câu ....mạn thuyền
Còn em, em cứ đợi
Yêu người, người trao duyên

Mấy trăm năm quan họ... ừ là áo tứ thân bên đình
Người ơi xin người ở
Yêu người ... người trao duyên
ứ ừ ừ ......là
Ự ứ ư ......là