Một giấc chiêm bao ta gần nhau
Và ta thấy ánh sáng lấp lánh giọt sương
Có bóng em ngủ ngon trong trái tim
Vườn yêu đương xanh thắm bát ngát lụa là
Bàn tay em như lá non, tươi mát êm êm
Nhỏ nhoi cho ta rũ mềm

Ngủ ngon trong giấc chiêm bao ta gần nhau
Ru em ru em ngủ ngon ngủ ngon
Cho trái tim ta đong đầy
Là yêu là yêu gần nhau gần nhau
Cho biết đêm không màu
Là yêu là yêu gần nhau
Cho biết môi hôn ngọt ngào

Là yêu là yêu nụ cười tươi xinh
Mắt lim dim mơ màng
Là yêu là yêu tình xanh xanh
Em gối tay anh nằm
Một lần cho nhau cho nhau
Ấm áp hơi thở thật thà, thật thà cho nhau

Tình gần bên nhau bên nhau rất muốn
Tình là thật thà, thật thà yêu nhau
Ầu ơ , ầu ơ ngủ ngon ngủ ngon
Trong trái tim này
Ầu ơ, ầu ơ ngủ ngon ngủ ngon
Bóng dáng xinh tươi lụa là

Giọt sương lấp lánh có dáng em đang nằm
Ngủ ngon ngủ ngon ầu ơ, ầu ơ, ầu ơ
Những ngón tay ru hời
Ầu ơ, ầu ơ, ầu ơ ngủ ngon ngủ ngon
Trong trái tim này

Một giấc chiêm bao ta gần nhau
Và ta thấy ánh sáng lấp lánh giọt sương
Có bóng em ngủ ngon trong trái tim
Vườn yêu đương xanh thắm bát ngát lụa là
Bàn tay em như lá non, tươi mát êm êm
Nhỏ nhoi cho ta rũ mềm

Ngủ ngon trong giấc chiêm bao ta gần nhau
Ru em ru em ngủ ngon ngủ ngon
Cho trái tim ta đong đầy
Là yêu là yêu gần nhau gần nhau
Cho biết đêm không màu
Là yêu là yêu gần nhau
Cho biết môi hôn ngọt ngào

Là yêu là yêu nụ cười tươi xinh
Mắt lim dim mơ màn
Là yêu là yêu tình xanh xanh
Em gối tay anh nằm
Một lần cho nhau cho nhau
Ấm áp hơi thở thật thà, thật thà cho nhau

Tình gần bên nhau bên nhau rất muốn
Tình là thật thà, thật thà yêu nhau
Ầu ơ , ầu ơ ngủ ngon ngủ ngon
Trong trái tim này
Ầu ơ, ầu ơ ngủ ngon ngủ ngon
Bóng dáng xinh tươi lụa là

Giọt sương lấp lánh có dáng em đang nằm
Ngủ ngon ngủ ngon ầu ơ, ầu ơ, ầu ơ
Những ngón tay ru hời
Ầu ơ, ầu ơ, ầu ơ ngủ ngon ngủ ngon
Trong trái tim này