Bạn Tôi
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác, ca sĩ Quang Linh trình bầy
Để tưởng nhớ các bạn Quy, Giới, Út, HT Đức và Phục