Bên Lưng Đèo
Sáng tác: Văn Phụng - Trình bầy: Elvis Phương




Hoàng hôn đã xuống trên đồi thông xanh xanh mơ
Một đàn chim trắng bay về xa tìm thương nhớ
Thác nước reo thông hòa theo bên lưng đèo
Tiếng mõ trâu vang từ lâu trong rừng sâu
Là đà bên khe đá lá chen hoa
Gió vi vu êm nhẹ ru bên rừng Thu











Một nàng sơn nữ bên đồi thông xanh xanh mơ
Chờ chàng trai tráng đi từ lâu mà thương nhớ
Suối vắng teo thông mừng reo bên lưng đèo
Đôi mắt câu thêm buồn đau thăm thẳm sâu
Vạn chiều dương như thiếu bóng thân yêu
Đã bao lâu rơi hạt châu trong rừng sâu
Vạn chiều dương như thiếu bóng thân yêu
Đã bao lâu rơi hạt châu trong rừng sâu
Gió vi vu êm nhẹ ru bên rừng Thu