Trình Bày:
NGỌC HƯƠNG

Nguyên Tác: "The Shadow Of Your Smile"

Dù cho tình yêu ấy giờ đã xa xôi rồi
Nụ cười yêu thương vẫn còn bên đời lặng lẽ
Lúc đôi ta gặp nhau trong chiều tuyết rơi
Mãi ghi trong lòng em nụ cười khó quên
Và từng đêm em nhớ hoài bóng ai xa vời
Dù tình yêu đã tắt rồi vẫn như còn đó

Ánh mắt trong chiều nắng nhẹ rơi
Phút trao nhau tình say người ơi
Ngỡ như môi cười anh chẳng quên
Và vẫn ru em từng đêm

Dù cho tình yêu ấy giờ đã xa xôi rồi
Nụ cười yêu thương vẫn còn bên đời lặng lẽ
Lúc đôi ta gặp nhau trong chiều tuyết rơi
Mãi in trong lòng em nụ cười khó quên
Nụ cười giờ anh đã gửi, đã trao ai rồi
Chỉ còn mình em nhớ người âm thầm một bóng

Ánh mắt trong chiều nắng nhẹ rơi
Phút trao nhau tình say người ơi
Ngỡ như môi cười anh chẳng quên
Và vẫn ru em từng đêm