Đừng buồn nghe em nếu xa nhau
Đừng để nước mắt đẩm đôi vai
Rượu nồng tha thiết ấm môi thơm
Đừng làm cay đắng
Chiếu trong lòng nhau

Giờ đành xa nhau mất nhau thôi
Cuộc tình đã mất chút thương yêu
Nhạc buồn vang tiếng bóng cô liêu
Chỉ còn bên nhau nhớ nhung suốt đời
Người tình yêu dấu
Giờ đã cách xa muôn phần

Nụ cười xa xưa
Men đắng cay rong rêu đời sống

Người yêu tôi hỡi
Giờ đã vắng bóng em muôn trùng

Đừng buồn thêm chi em
Cho đớn đau phơi lòng nhauNgười tình yêu dấu
Giờ đã cách xa muôn phần

Nụ cười xa xưa
Men đắng cay rong rêu đời sống

Người yêu tôi hỡi
Giờ đã vắng bóng em muôn trùng

Đừng buồn thêm chi em
Cho đớn đau phơi lòng nhau
Chỉ còn nơi đây bóng năm xưa
Đường đời đã vắng bóng em yêu
Cuộc tình ngăn cách đứa đôi nơi
Chỉ còn nơi đây bóng xưa xóa nhòa