Bước Chân Trong Mưa
Sáng tác: Hoài An - Trình bầy: Nguyễn Phi Hùng