Bướm Trắng
Sáng tác: Anh Bằng - Trình bầy: Họa Mi và Ý Lan
Nghe lại qua giọng ca của Ý Lan