CHIA TAY
Tác Giả: Phạm Khải Tuấn
Ca sĩ: Lâm Thúy Vân


Anh..
Dù yêu anh hết tâm hồn em
Dù thương anh trái tim quặn đau
Dù cho anh chẳng mong tình em

Anh..
Bỏ em đi với duyên tình ai
Nửa con tim đã yêu mình anh
Thời gian qua đã đau vì anh

Anh..
Còn ham duyên mới quên tình em
Chẳng nhung nhớ ân tình chất ngất
Cùng chăn gối quên mùi ái ân

Dù lòng chua xót
Người yêu hỡi! cách xa anh nào em nỡ
Cố quên ân tình đã vỡ tan tành

Chẳng gặp anh nữa lòng tan nát
Biết sao khi lòng anh đã
Đổi thay theo tình duyên mới mong manh

Xa anh rồi thôi xa anh rồi
Tình chúng ta nay đã hết rối
Xa anh rồi thôi xa anh rồi

Những phút vui sao qua chóng vội
Đời mất vui khi tình gian dối
Người sẽ đau vì còn yêu nhau
Tình chua cay mà tim sao vẫn cứ yêu người.

Anh..
Bỏ em đi với duyên tình ai
Nửa con tim đã yêu mình anh
Thời gian qua đã đau vì anh

Anh..
Còn ham duyên mới quên tình em
Chẳng nhung nhớ ân tình chất ngất
Cùng chăn gối quên mùi ái ân

Dù lòng chua xót
Người yêu hỡi! cách xa anh nào em nỡ
Cố quên ân tình đã vỡ tan tành

Chẳng gặp anh nữa lòng tan nát
Biết sao khi lòng anh đã
Đổi thay theo tình duyên mới mong manh

Xa anh rồi thôi xa anh rồi
Tình chúng ta nay đã hết rối

Xa anh rồi thôi xa anh rồi
Những phút vui sao qua chóng vội

Đời mất vui khi tình gian dối
Người sẽ đau vì còn yêu nhau
Tình chua cay mà tim sao vẫn cứ yêu người

Đời mất vui khi tình gian dối
Người sẽ đau vì còn yêu nhau
Tình chua cay mà tim sao vẫn cứ yêu người