Chiếc Lá Cuối Cùng
Nhạc sĩ Tuấn Khanh sáng tác - Ca sĩ Sĩ Phú trình bầy
 
 
 
 
 
Nghe lại qua giọng ca Hồng Nhung