Chỉ một mình anh thôi bóng đêm dần trôi,
chỉ một mình anh thôi tiếng mưa buồn rơi
Chỉ một mình anh thôi biết không người ơi,
Từ ngày tình chia đôi khuất xa ngàn khơi

Cuộc tình nào phai phôi lấp trên đời tôi,
kỷ niệm nào xa xôi mắt cay lệ rơị
Gịot sầu nào chơi vơi uống say hồn tôi
Gịot buồn nào đưa tôi bước xa cuộc vuiTình người xưa đã lãng quên nhau,
Tình tình xưa đã nhuốm thương đau và đời tôi
đã quá hư hao cớ sao còn trở về tìm nhau giữa giấc chiêm bao

Người giờ đây đã quá xa xôi, tình giờ đây đã quá đơn côi,
Còn tìm đâu những phút yên vui
Vắng anh rồi chỉ còn mình em hắt hiu bên đời

Chỉ một mình anh thôi nhớ nhung đầy vơi,
Chỉ một mình anh thôi xót xa nào nguôi
Chỉ một anh thôi biết không người ơi,
Chỉ một lần yêu thôi đã héo con tim rồChỉ một mình anh thôi bóng đêm dần trôi,
chỉ một mình anh thôi tiếng mưa buồn rơi
Chỉ một mình anh thôi biết không người ơi,
Từ ngày tình chia đôi khuất xa ngàn khơi

Cuộc tình nào phai phôi lấp trên đời tôi,
kỷ niệm nào xa xôi mắt cay lệ rơị
Gịot sầu nào chơi vơi uống say hồn tôi
Gịot buồn nào đưa tôi bước xa cuộc vuiTình người xưa đã lãng quên nhau,
Tình tình xưa đã nhuốm thương đau và đời tôi
đã quá hư hao cớ sao còn trở về tìm nhau giữa giấc chiêm bao

Người giờ đây đã quá xa xôi, tình giờ đây đã quá đơn côi,
Còn tìm đâu những phút yên vui
Vắng anh rồi chỉ còn mình em hắt hiu bên đời

Chỉ một mình anh thôi nhớ nhung đầy vơi,
Chỉ một mình anh thôi xót xa nào nguôi
Chỉ một anh thôi biết không người ơi,
Chỉ một lần yêu thôi đã héo con tim rồi

Chỉ một anh thôi biết không người ơi,
Chỉ một lần yêu thôi đã héo con tim rồi