Chờ anh chờ đến bao giờ
mấy thu thuyền đã xa bờ
nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá
buồn quá cơn mưa hắt hiu
đưa hồn về trong cô liêu

Tình em lạc chốn mê rồi
nhớ chăng người cũng đi rồi
ngày vui mang theo một cơn gió lốc
lệ thắm không khơi cứ tuôn
ai còn nhớ đâu mà thương

Thôi anh ra đi về nơi xứ xa
đêm đông cô đơn buồn cho kiếp không nhà
lạnh giá rét mướt đời bạc phước không chồng
chỉ còn lại nhớ mong

Mười năm trời chẳng thương mình
để anh thành kẻ bạc tình
cầu xin cho mây về vui với gió
dù có qua bao đắng cay
muôn đời em vẫn chờ anhTình em lạc chốn mê rồi
nhớ chăng người cũng đi rồi
ngày vui mang theo một cơn gió lốc
lệ thắm không khơi cứ tuôn
ai còn nhớ đâu mà thương

Thôi anh ra đi về nơi xứ xa
đêm đông cô đơn buồn cho kiếp không nhà
lạnh giá rét mướt đời bạc phước không chồng
chỉ còn lại nhớ mong

Mười năm trời chẳng thương mình
để anh thành kẻ bạc tình
cầu xin cho mây về vui với gió
dù có qua bao đắng cay
muôn đời em vẫn chờ anh

cầu xin cho mây về vui với gió
dù có qua bao đắng cay
muôn đời em vẫn chờ anh

cầu xin cho mây về vui với gió
dù có qua bao đắng cay
muôn đời em vẫn chờ anh
cầu xin cho mây về vui với gió