Chủ Nhật Buồn
Nhạc ngoại quốc, lời Phạm Duy - Ca sĩ Lệ Thu trình bầy