Cõi Vắng
Nhạc sĩ Diệu Hương sáng tác - Ca sĩ Trần Thái Hòa trình bầy