Cn Cht G Để Nhớ
Nhạc sĩ Phạm Duy sng tc
 
 
Ca sĩ Elvis Phương ht
 
 
 
 
Nghe ha tấu nhạc