Con Tim Dại Khờ
Sáng tác: Chưa biết - Trình bầy: Lưu Gia Bảo