Chiều còn vương nắng để gió đi.. tìm.       
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.       
Lời ru đan ngón tay buồn,       
Ngàn năm cho giá băng hồn       
Tuổi gầy nồng lên màu mắt.       
Trời còn mây tím để lá mơ nhiềụ       
Lá khóc trên mi cho môi ươm sầụ       
Chiều lên đỉnh núi ngang đầu       
Nhặt thương cho gót dâng sầu       
Giận hờn xin ngập lối đị       
Ðàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn       
Ðường hoang vắng cho lá về nguồn       
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn.       
Từ khi gió mang đấu địa đàng       
Ðường lên đá che vết nồng nàn...       
Người còn nhớ mãi hay quên lờị       
Và người tìm đến giọng hát mơ hồ.       
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm.       
Hàng cây mơ bóng bên đường       
Gọi người khi nắng phai tàn       
Gọi tình yêu vào lãng quên......