Đừng Nói Yêu Em
Nhạc: Song Ngọc - Trình bầy: Ái Vân


Đừng nói yêu em,  anh ơi !
Rồi tình sẽ xa muôn trùng diệu vợi.
Rồi tình chết theo thơì gian phôi phai.
Một người đi một người mãi tiếc nuối
Đừng nói yêu em anh ơi,
Tình yêu sẽ không bao giờ đẹp mãi
Những tiếng yêu phơi bày trên đôi môi không giữ được sẽ khổ đau nhau thôi.

ĐK:
Tình đẹp là yêu không gian dối, tình đẹp là yêu không cần nói,
tình đẹp, tình thiên thu người ơi,
Mãi yêu mà thôi. Tình thật tình yêu không hề suy.
Tình đẹp tình đến để rồi đi, luyến lưu mà chi. Hối tiếc mà chi? Đừng nói yêu em anh ơi, tình anh đã trao cho người một đời, lời yêu dối sẽ làm đau con tim, giết chết tình anh với em.