Em! đôi môi sầu buồn
Nhìn em, yêu em đắm đuối
Em! giờ đây đã hết
Tình ta đã chết
Biết chăng kiếp nào?

Em! Đôi môi lạnh lùng
Nhìn em, tim tôi chơi vơi
Em! ngày vui đã hết
Một đời nuối tiếc …
Sầu đau …

Ngày đó yêu em mặn nồng
Ngày đó hôn môi tuyệt vời
Tưởng đã nên duyên trọn đời
Tình sao qua mau

Ngày đó tim yêu dạt dào
Ngày đó đưa nhau vào đời
Tưởng đã thương yêu một đời
Nay đành thôi ...

Em! nơi đây còn gì?
Này em, thời gian đã tắt
Em! tình ta đã chết
Một đời quấn quít

Giã biệt em …

Ngày đó yêu em mặn nồng
Ngày đó hôn môi tuyệt vời
Tưởng đã nên duyên trọn đời
Tình sao qua mau

Ngày đó tim yêu dạt dào
Ngày đó đưa nhau vào đời
Tưởng đã thương yêu một đời
Nay đành thôi ...

Em! nơi đây còn gì?
Này em, thời gian đã tắt
Em! tình ta đã chết
Một đời quấn quít

Giã biệt em …