Giọt Tình
    Sáng tác: Trần Huân
    Trình bầy: Mỹ Lệ
Biết đến bao giờ tình yêu bắt đầu
Từ ngày hôm trước đến những ngày hôm sau
Nhớ nhớ thương thương cũng chỉ là yêu
Mà sao năm tháng rối bời trong tôi

Biết đến khi nào tình yêu ấm nồng
Và tình yêu đó sẽ đến bao lâu
Nhớ quá đi thôi mối tình chờ mong
Từng đêm thao thức dáng ai yêu kiều

Yêu! Yêu! Ôi tình yêu đó sao nghe đắng cay
Yêu yêu! Ôi tình yêu đó dõi theo từng ngày
Ôi tình yêu! Ôi tình yêu
Ôi tình yêu tình yêu đó vẫn hoài trong tôi nỗi đam mê này
Ôi tình yêu..... tôi những giọt tình say.