Lin Khc Ma Thu
Anh Đ Qun Ma Thu - Ma Thu Khng Trở Lại
Tuấn Ngọc v Khnh H trnh bầy
 
 

   
  Ma Thu đ xa hết cơn mong chờ,
Ma Thu sẽ cất dấu chn ơ thờ
Một người bước đi, lệ tnh ướt mi !

Anh ra đi ma thu
ma thu khng trở lại
Anh ra đi ma thu
sương mờ giăng m u
Anh ra đi ma thu
Ma thu khng cn nữa
Đếm l a ma thu
Đo sầu ngập tim em
Ngy anh đi
Nghe chơi vơi no nề
qua vườn Luxembourg
Sương rơi che phố mờ
Buồn ny ai c mua ?
Từ chia ly
Nghe rơi bao l vng
Ngập ging nước sng Seine
Mưa rơi trn phm đn
Chừng no cho em qun
Hm em ra đi ma thu
Ma thu khng trở lại
L a khc người đi
Sương mờ dng ln mi
Anh ra đi ma thu
Ma l rơi ngập ngừng
Đếm l a sầu ln
Bao giờ cho em qun


Anh đ qun ma Thu !
Anh đ qun ma Thu !
By giờ l ma Thu
Chiều vắng khi sương m
Hng cy kh sầu a !
Hiu hắt đứng trong mưa
Mưa như lệ tnh xưa !
Lệ thấm mấy cho vừa !
Lệ thương hoa phượng rũ !

Anh c nghe ma Thu !
Thu mang cho tnh yu một thời đ qua !
Thu mang cho người yu một đời xt xa !
Ma Thu đ xa hết cơn mong chờ,
Ma Thu sẽ cất dấu chn ơ thờ
Một người bước đi
Lệ tnh ướt mi
Hm nay trời vo Đng, tnh đ chết trong lng,
niềm c đơn chợt đến Anh đ qun ma Thu !

Anh đ qun ma Thu !
Anh đ qun ma Thu ! 
Anh đ qun ma Thu !
Anh đ qun ma thu !
Ma thu

Ma thu khng trở lại .