Nhạc sầu dâng tiếp nối
Mưa giăng mờ khung trơì
Dòng thư ai nhắn gởi
Buồn len vào tim côi

Trời Paris sớm thu
Anh phương xa tìm về
Mưa thu buồn hiu hắt
Vàng thu đầy mắt ai

Mươì năm chưa lần gặp
Sao ta vẫn đợi chờ
Phố ngươì ta đứng đó
Mà người đâu có hay
Phố ngươì mưa vẫn vội
Ta một mình bơ vơ

Bao nhiêu ngày xa cách
Bấy nhiêu ngày đắng cay
Rượu người ta chưa nhấp
Mà sao hồn đắm say
Môi người ta chưa uống
Mà sao hồn ngất ngây
Mưa giăng đâỳ phố nhỏ
Ta lạc loài chiêù nay

Mười năm chưa lần gặp
Hỡi người ta đã quen
Mươì năm hoen mắt nhớ
Ta gọi thầm tên em

Mười năm chưa lần gặp
Em có chờ ta không
Mươì năm chưa lần gặp
Thôi ngặm ngùi chia xa ...