Lời Ngô Tịnh Yên - Trình bầy: Elvis Phương
Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ từ

Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi  
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người  
Rộn ràng một nỗi đau  
Nghẹn ngào một nỗi vui  
Dịu dàng một nỗi đau  
Ngậm ngùi một nỗi vui  


Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ  
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại  
Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay  
Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương  

Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ  
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời  
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói  
Cát bụi làm sao mà biết lụy người  
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui  
Dịu dàng một nỗi đau  
Ngậm ngùi một nỗi vui