Ngày Tết Quê Em (credit to tdk)
Sáng tác: Từ Huy - Trình bầy: Bé Xuân Mai và Linh Trang