Như Một Lời Chia Tay
Sáng tác: Trịnh Công Sơn - Trình bầy: Tuấn Ngọc