Những G Cn Lại
Nhạc sĩ Nguyn Chương sng tc - Ca sĩ Nguyn Khang trnh bầy
 
 
   
 By giờ người ta ni chuyện đổi thay tri tim
V mươi năm sau người ta sẽ ni chuyện thay tr nhớ
V ny em ơi
Đến lc đ con người sẽ sống
Sẽ thương v sẽ nhớ
Qua con tim xa lạ
V lc đ
Con người sẽ ni cười trong tr nhớ khng quen ...

By giờ người ta ni chuyện đổi thay mắt mi
V mươi năm sau người ta sẽ ni chuyện thay qu khứ
V ny em ơi
Đến lc đ con người sẽ sống
Sẽ thương v sẽ nhớ
Qua dung nhan xa la.
V lc đ
Con người sẽ đi về trong qu khứ khng quen ...


Ta hy yu nhau
Khi vẫn cn con tim chn thật
Ta  hy yu nhau
Khi vẫn cn qu khứ thn quen
V hy yu nhau
Khi vẫn cn mi tc ln mi
nh mắt nụ cười
Hy yu nhau
Khi vẫn cn những g của chng ta ...