Niệm Phút Cuối
Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác - Ca sĩ Trần Thái Hòa & Thanh Hà trình bầy