Dù biết có một ngày em sẽ như mây
sẽ mây bay trong bầu trời rộng
vẫn yêu em gió mưa lồng lộng
cuộc tình ta ngậm ngùi gió cuốn
Rồi sẽ có một ngày em sẽ ra đi
bỏ anh đây ở nơi này
Trông ngóng em từng giây

Dù biết nếu cuộc tình tươi thắm như hoa
sẽ phôi phai trong một mùa nào
vẫn yêu em giấc mộng ngày đầu
để tình anh còn nhiều tha thiết
Dù biết nếu một mình có lúc ra đi
vẫn yêu em như một ngày đâu
vẫn mong em bao lời yêu dấu
rồi em sẽ như mây mãi mãi bay
trong bầu trời này
Và anh vẫn tin là cuộc tình mình
sẽ như mây bay
và anh cũng biết trước cuộc tình mình
cũng như mây bay
có ai ngăn giữ mãi mây bay
khi gió về buốt giá

Dù biết có một ngày em đến như mây
đã ra đi trong một buổi chiều
vấn vương anh xót xa còn nhiều
hỏi lòng anh nhiều điều chưa nói
Dù biết có một ngày gió cuốn mây bay
đứng bơ vơ giữa trời lồng lộng
vấn yêu em yêu một hình bóng
rồi em sẽ như mây mãi mãi
bay trong bầu trời này














Và anh vẫn tin là cuộc tình mình
sẽ như mây bay
và anh cũng biết trước cuộc tình mình
cũng như mây bay
có ai ngăn giữ mãi mây bay
khi gió về buốt giá
Dù biết có một ngày em đến như mây
đã ra đi trong một buổi chiều
vấn vương anh xót xa còn nhiều
hỏi lòng anh nhiều điều chưa nói
Dù biết có một ngày gió cuốn mây bay
đứng bơ vơ giữa trời lồng lộng
vấn yêu em yêu một hình bóng
rồi em sẽ như mây mãi mãi
bay trong bầu trời này

Mãi mãi xa cách nhau từ đây